Mnoho cest vede z prérie, ale do vašeho srdce jen jedna.

Indianské kmeny

11. listopadu 2007 v 9:53 | Splašený Mustang-Wikipedia |  Indianské kmeny
Subarktická oblast
 • Algická jazyková rodina
  • Kríové (Cree)
   • Attikamekové (Attikamek, Tete de Boule)
   • Kríové z bažin (Swampy Cree)
   • Lesní Kríové (Woodlands Cree)
   • Losí Kríové (Moose Cree)
   • Východní Kríové (Eastern Cree)
  • Montaněsové (Montagnais)
  • Naskapiové (Naskapi)
  • Odžibvejové (Ojibwa)
   • Severní Odžibvejové (Northern Ojibwa)
 • Na-denéjská jazyková rodina
  • Ahtenové (Ahtena, Ahtna, Copper River Athabascan)
  • Babinové (Babine, Nadoten, Natooten, North Carrier)
  • Bobří Indiáni (Beaver, Dane-zaa, Dunneza, Tsattine)
  • Čilkotinové (Chilcotin)
  • Čipevajané (Chipewyan)
  • Hanové (Dawson, Han, Hän, Hankutchin, Moosehide)
  • Holikačukové (Holikachuck, Holikachuk, Innoko)
  • Horní Kuskokvimové (Goltsan, Kolchan, McGrath, Upper Kuskokwim)
  • Ingalikové (Degexit, Ingalik)
  • Kaskové (Caska, Kaska, Nahane, Nahani)
  • Khotanové (Khotan)
  • Kojukoni (Koyukon)
  • Kučinové (Gwichin, Gwitchin, Kootchin, Kutchin, Tukudh)
  • Nataotinové (Nataotin)
  • Nosiči (Carrier, Dakelh)
  • Otroci (Slave)
  • Psí žebra (Dogrib)
  • Sekaniové (Sekani)
  • Tagišové (Nahane, Nahani, Tagish)
  • Tahltani (Nahane, Nahani, Tahltan)
  • Takuliové (Takuli)
  • Tanainové (Kenai, Kenaitze, Tanaina)
  • Tanakrossové (Tanacross)
  • Tananové (Minto, Nabesna, Tanana)
  • Tsetsautové (Tsetsaut)
  • Tučoni (Selkirk, Tutchone)
  • Zaječí Indiáni (Hare)
  • Žluté nože (Yellowknife)
 • Sújská jazyková rodina
  • Kamenní Indiáni (Stoney)
   • Lesní Kamenní Indiáni (Wood Stoney)
 • Beothukové (Beothuk)

[editovat] Severovýchod

 • Algická jazyková rodina
  • Abenakiové (Abenaki, Abnaki, Wabanaki)
  • Algonkinové (Algonquin)
  • Delavarové (Delaware)
  • Illinóové (Illinois)
  • Kikapúové (Kickapoo, Kikapoo, Kikapu)
  • Liščí Indiáni (Fox)
  • Majamiové (Miami)
  • Malesitové (Malecite, Maliseet)
  • Menhettenové (Manhattan)
  • Menominíové (Menominee)
  • Messečusettové (Massachusett)
  • Mikmakové (Micmac)
  • Mohegani (Mohegan)
  • Mohykáni (Mahican, Mohican)
  • Narragansetové (Narraganset)
  • Odžibvejové (Ojibwa)
   • Východní Odžibvejové (Eastern Ojibwa)
   • Jižní Odžibvejové (Chippewa, Southern Ojibwa)
  • Ottavové (Ottawa)
  • Pauhatani (Powhatan)
  • Pamlikové (Pamlico)
  • Passamakvoddyové (Passamaquoddy)
  • Pekvotové (Pequot)
  • Penobskotové (Penobscot)
  • Potavatomiové (Potawatomi)
  • Sekotové (Secota)
  • Sókové (Sac, Sauk)
  • Šóníové (Shawnee)
  • Vampanoagové (Wampanoag)
 • Irokézská jazyková rodina
  • Eriové (Erie)
  • Huroni (Huron)
  • Irokézové (Iroquois)
  • Neutrálové (Neutral)
  • Petunové (Petun)
  • Suskvehannokové (Conestoga, Susquehannock)
  • Tuskarorové (Tuscarora)
 • Sújská jazyková rodina
  • Vinnebagové (Winnebago)
Tito Indiáni obývali lesnaté oblasti severovýchodu USA a jihovýchodu Kanady.

[editovat] Jihovýchod

 • Irokézská jazyková rodina
 • Kaddoská jazyková rodina
  • Kaddové (Caddo)
 • Maskogijská jazyková rodina
  • Alabamové (Alabama)
  • Apalačíové (Apalachee, Appalachee)
  • Čikasóové (Chickasaw)
  • Čoktóové (Choctaw)
  • Koasatiové (Koasati)
  • Maskogiové (Creek, Muskogee)
  • Seminolové (Seminole)
 • Sújská jazyková rodina
  • Biloxiové (Biloxi)
  • Katóbové (Catawba)
  • Ofové (Ofo)
  • Saponiové (Saponey, Saponi)
  • Tutelové (Tutelo)
 • Čitimačové (Chitimacha)
 • Jučiové (Yuchi)
 • Načezové (Natchez)

[editovat] Velké pláně

 • Algická jazyková rodina
  • Arapahové (Arapaho)
  • Atsinové (Atsina, Gros Ventre)
  • Černonožci (Blackfoot)
  • Kríové (Cree)
   • Kríové z Plání (Plains Cree)
  • Odžibvejové (Ojibwa)
   • Odžibvejové z Plání (Plains Ojibwa)
  • Šajeni (Cheyenne, Sheyenne)
 • Juto-aztécká jazyková rodina
  • Komančové (Comanche)
 • Kaddoská jazyková rodina
  • Arikarové (Arikara, Arikaree, Ree)
  • Kitsajové (Kichai, Kitsai)
  • Póníové (Pawnee)
  • Vičitové (Wichita)
 • Kajova-tanoská jazyková rodina
  • Kajovové (Kiowa)
 • Na-denéjská jazyková rodina
  • Apači (Apache)
   • Chikarijové (Jicarilla)
   • Lipanové (Lipan)
   • Meskalerové (Mescalero)
  • Kajova-Apači (Kiowa-Apache)
  • Sarsíové (Sarcee, Sarsi)
 • Sújská jazyková rodina
  • Ajovové (Iowa)
  • Assiniboinové (Assiniboin)
  • Hidatsové (Hidatsa)
  • Kamenní Indiáni (Stoney)
   • Horští Kamenní Indiáni (Mountain Stoney)
  • Kanzové (Kansa, Kanza, Kaw)
  • Kvopóové (Quapaw)
  • Mandanové (Mandan)
  • Mizuriové (Missouri)
  • Omahové (Omaha)
  • Osejdžové (Osage)
  • Otové (Oto)
  • Ponkové (Ponca)
  • Súové (Sioux)
  • Vraní Indiáni (Absaroka, Crow)
 • Tonkavové (Tonkawa)
Život Indiánů Plání byl závislý na bizonech, kteří jim poskytovali maso, kůži na stany a oblečení i suroviny. Po příchodu bílých osadníků byli bizoni téměř vyhubeni a Indiáni byli vytlačeni do rezervací.

[editovat] Náhorní plošina

 • Juto-aztécká jazyková rodina
  • Bannokové (Bannock)
 • Penutijská jazyková rodina
  • Jakimové (Yakima)
  • Klamathové (Klamath)
  • Modokové (Modoc)
  • Molalové (Molale)
  • Propíchnuté nosy (Nez Percé)
  • Sahaptinové
  • Umatillové (Umatilla)
  • Valla Vallové (Walla Walla)
 • Sejlišská jazyková rodina
  • Coeur d' Alene
  • Kalispelové (Kalispel)
  • Lilluetové (Lillooet)
  • Okanagani (Colville, Okanagan)
  • Ploskohlavci (Flathead)
  • Sejlišové
   • Vnitrozemští Sejlišové
  • Spokani (Spokane)
  • Šusvapové (Shuswap)
  • Thompsonští Indiáni (Thompson)
 • Kajusové (Cayuse)
 • Kutenajové (Kootenai, Kootenay, Kutenai)

[editovat] Severozápadní pobřeží

 • Na-denéjská jazyková rodina
  • Ejakové (Eyak)
  • Haidové (Haida)
  • Klatskaniové (Clatskanie)
  • Tlingitové (Tlingit)
 • Penutijská jazyková rodina
  • Alseové (Alsea, Alseya)
  • Cimšjani (Tsimshian)
  • Činúkové (Chinook)
  • Kalapujové (Kalapuya)
  • Kúsové (Coos, Coosan)
  • Siuslavové (Siuslaw)
  • Takelmové (Takelma)
 • Sejlišská jazyková rodina
  • Bella Kúlové (Bella Coola)
  • Sejlišové (Salish)
   • Pobřežní Sejlišové
  • Tillamúkové (Tillamook)
 • Vakašská jazyková rodina
  • Bella Bellové (Bella Bella)
  • Haislové (Haisla)
  • Kvakiutlové (Kwakiutl)
  • Makahové (Makah)
  • Nutkové (Nootka)
 • Kvileutové (Quileute)

[editovat] Kalifornie

 • Algická jazyková rodina
  • Jurokové (Yurok)
  • Vijotové (Wiyot)
 • Hokaská jazyková rodina
  • Ačumaviové (Achumawi)
  • Atsugeviové (Atsugewi)
  • Čimarikové (Chimariko)
  • Čumašové (Chumash)
  • Esselenové (Esselen)
  • Karokové (Karok)
  • Salinanové (Salinan)
  • Šastové (Shasta)
  • Pomové (Pomo)
 • Juto-aztécká jazyková rodina
  • Gabrieleňové (Gabrieleño)
  • Kavijové (Cahuilla)
  • Kitanemukové (Kitanemuk)
  • Kupeňové (Cupeño)
  • Luiseňové (Luiseño)
  • Monové (Mono)
  • Serranové (Serrano)
  • Tataviamové (Tataviam)
  • Tubatulabalové (Tubatulabal)
 • Na-denéjská jazyková rodina
  • Hupové (Hoopa, Hupa)
  • Tolovové (Tolowa)
 • Penutijská jazyková rodina
  • Kostanové (Costano)
  • Maiduové (Maidu, Maidun)
  • Mivokové (Miwok)
  • Vintuové (Wintu, Wintun)
 • Jokutové (Yocut, Yokuts)
 • Jukiové (Yuki)
 • Vappové (Wappo)

[editovat] Velká pánev

 • Juto-aztécká jazyková rodina
  • Jutové (Ute)
  • Pajutové (Paiute)
  • Šošoni (Shoshone, Shoshoni)

[editovat] Jihozápad

 • Hokaská jazyková rodina
  • Havasupajové (Havasupai)
  • Javapajové (Yavapai)
  • Kečanové (Quechan)
  • Marikopové (Maricopa)
  • Mohavové (Mohave)
  • Seriové (Seri)
  • Valapajové (Walapai)
 • Juto-aztécká jazyková rodina
  • Hopiové (Hopi)
 • Kajova-tanoská jazyková rodina
  • Tevové (Nambe, Pojoaque, San Ildefonso, San Juan, Santa Clara, Tano, Tesuque, Tewa)
  • Tivové (Isleta, Picuris, Sandia, Taos, Tigua, Tiwa)
  • Tovové (Jemez, Towa)
 • Na-denéjská jazyková rodina
  • Apači (Apache)
   • Čirikavové (Chiricahua)
   • Západní Apači (Western Apache)
  • Navahové (Navaho, Navajo)
 • Keresové (Acoma, Cochiti, Keres, Laguna, San Felipe, Santa Ana, Santo Domingo, Zia)
 • Papagové (Papago)
 • Pimové (Pima)
 • Zuňiové (Zuñi)

[editovat] Mezoamerika

[editovat] Jižní Amerika

[editovat] Andy

 • Ajmarové (Aimara, Aymara)
 • Čipajové (Chipaya)
 • Kajavajové (Callahuaya, Callawalla, Callawayo, Kallawaya)
 • Kaňariové (Cañari)
 • Kečuové (Quechua)
 • Otavalové (Otavalo)
 • Uruové (Uro, Uru)

[editovat] Amazonie

 • Aravakové (Arawac, Arawak)
 • Ašháninkové (Ashaninka)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 montezumawww, montezumawww, | 13. dubna 2011 v 18:30 | Reagovat

a co mayové???...........

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama